Category: Magazín

Maledivy – ubytování plné rezortů a hotelů

Ubytování na Maledivách lze rozdělit do několika skupin, první jsou rezorty. Ty se budovaly a budují tzv. na zelené louce většinou bez závislosti na osídlení starší. Ty jsou také vlajkovou lodí ubytování, sem směřují skoro všechny cestovní kanceláře i naprostá většina soukromých návštěvníků Malediv, a jsou proto také v hlavní sezóně, tedy od prosince do dubna vyprodané předem.

Read more »

Maledivy – doprava

Maledivy jsou ostrovním státem v Indickém oceánu, který je od nás vzdálen přímou čarou asi 7,5 tisíce kilometrů jihovýchodním směrem. Doprava z našich končin je možná jen letecky. Můžeme mluvit i lodní dopravě, ale pak jde třeba o cesty kolem světa, kdy Maledivy jsou je jednou z mnoha zastávek.

Read more »

Dovolenkový sen – Maledivy

Co víte o Maledivách? Z textů, které se vám určitě dostanou do ruky, mnohdy vyčtete, že jsou například sexy rájem pro turisty i miliardáře. Jenže to platí v tom případě, že jste v páru nebo ve skupině a užíváte si v soukromých prostorách, tedy myšleno v hotelových či ubytovacích místnostech.

Read more »

Historie Malediv V.

Další referendum konané v březnu 1968 rozhodlo o zrušení sultanátu a návratu k republikánské formě vlády. Byla přijata nová ústava a vyhlášena druhá Maledivská republika.

Read more »

Historie Malediv IV.

V referendu v r. 1952 se 98% voličů vyslovilo pro zřízení republiky a 1.1.1953 se ujal úřadu první prezident Amín Dídí. Byla přijata nová ústava, která poprvé rozšířila volební právo na všechny občany starší 18 let a uzákonila vznik dvoukomorového parlamentu.

Read more »

Historie Malediv III. díl

Od roku 1645 se datuje éra evropských obchodních společností. Tehdejší sultán Imáduddín I. požádal o ochranu proti útokům Portugalců nizozemského guvernéra na Cejlonu.

Read more »

Historie Malediv II. díl

Spolu s rozšířením islámu na Maledivách významně vzrostl arabský vliv. Úředním jazykem na sultánově dvoře se stala arabštiny, v níž počala být vedena dynastická kronika sultanátu známá pod jménem Tárích.

Read more »

Historie Malediv I. díl

Z nalezených pozůstatků lze zmapovat historii Maledivského souostroví od nejstarších dob až do příchodu Islámu. Stopy nejstarší kultury se dochovaly na atolu Gáfu Dálu, kde byly objeveny pozůstatky osídlení a zbytky svatyní zjevně sloužících kultu uctívačů Slunce z poloviny 2. tisíciletí př. n.l.

Read more »

Národní muzeum Maledivy

Maledivy jsou turistickým rájem uprostřed Indického oceánu. Území Malediv se skládá z desítek ostrovů, ovšem přírodní krásy jsou ukryty převážně pod vodou, kde můžete pozorovat nádherný podmořský svět plný barevných korálů a nejroztodivnějších živočichů.

Read more »

Zajímavosti o Maledivách

Maledivy jsou tropickým ostrovem, který vás nadchne nejen průzračně modrou vodou, ale i malebnými městečky, pobytem v soukromých chatkách bezprostředně na pláži a také korálovými útesy. Maledivy leží v Indickém oceánu, z velké části jsou tedy tvořeny vodou. Zaujme vás tu stará kultura a dokonalé prostředí k relaxaci.

Read more »